Kontinuirana Medicinska Edukacija - online edukacija kada Vama odgovara...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PKME je online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (KME) koja je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadržajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujući preciznu analitiku i izveštaje.

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruzenjima kao i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije... saznajte više.