Kontinuirana Medicinska Edukacija - online edukacija kada Vama odgovara...

PKME je online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (KME) koja je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U okviru naše online platforme za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju korisnici, pored besplatnog polaganja testova i osvajanja akreditacionih bodova, imaju na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadržajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujući preciznu analitiku i izveštaje.

Online platforma za KME je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruzenjima kao i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije... saznajte više.

 

 

Udruženje nefrologa Srbije

*****

Kontinuirana Medicinska Edukacija Online

Prof. Dr Nada Dimković

DIABETES MELLITUS TIP 2 KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK BUBREŽNE I KARDIOVASKULARNE BOLESTI